Страна: Украина
Прибор: BIOL
Дата окончания действия: Бессрочный
Дата выдачи: 07.05.2009
Тип документа: Заключение
Выдавшая организация: Государственная санитарно-эпидемилогическая служба
Номер документа: №05.03.02-07/26078

Скачать PDF (1 стр.)

В большем разрешении для печати и скачивания:


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА


Міністерство охорони здоров'я України                                                          ЗАТВЕРДЖУЮ
                      назва установи)
01601 м.Київ, вул.Грушевського, 7                                     Заступник головного державного


                   (місцезнаходження)                                                                      санітарного лыкаря України

253-94-84, 559-29-88                                                                          


М.А. Ситенко


Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

            від 07.05  2009р.                                                                   № 05.03.02-07/ 26078

Технічні умови «АПАРАТ НИЗЬКОІНТЕНСИВНОЇ МХ-ДЦВ ТЕРАПІЇ «ВІОL»» ТУ У 33.1-22716816-002:2009._______________________________________________          


(об’єкта експертизи , виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

код за ДКПП: 33.10.12.300_________________________________________________


(код за ДКПП, артикул)

Виробництво виробу згідно даних технічних умов._____________________________    


(сфера застосування та реалізації об’єкта експертизи)

«ТОВ НВК БІОПРОМІНЬ», Україна, 61157 м. Харків, вул. Селянська 30-а кв.32, тел.: (057)757-24-01, факс (057)738-14-13, е-mаіl: bіоІuch@уаhоо.соm , код ЄДРПОУ: 22716816___________________________________________________________         


(країна, розробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-mail, WWW)

«ТОВ НВК БІОПРОМІНЬ», Україна, 02121, м. Київ, вул. Архітектора Вербицького, 32 А., тел.: (057)757-24-01, факс (057)738-14-13, е-mаіl: bіоІuch@уаhоо.соm, код ЄДРПОУ: 22716816_______________________________________________________________


(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-mail, WWW)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Технічні умови «АПАРАТ НИЗЬКОІНТЕНСИВНОЇ МХ-ДЦВ ТЕРАПІЇ «ВІОL»» ТУ У 33.1-22716816-002:2009. відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і може бути погоджений (затверджений)
Висновок дійсний до: на термін дії технічних умов «АПАРАТ НИЗЬКОІНТЕНСИВНОЇ МХ-ДЦВ ТЕРАПІЇ «ВIOL>» ТУ У 33.1-22716816-002:2009.
Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.
При внесенні змін до нормативного документа щодо сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Державна установа "Інститут гігієни та                                             02660, м.Київ, вул.Попудренка, 50,
медичної екології ім. О.М.Марзєєва АМН України                                       тел.: (044) 559-73-73______
                                                                                                  (найменування, місцезнаходження, телефон, факс, Е-mail, WWW)
Протокол експертизи                                                                                    № 1543 від 06.05.2009р.     


                                                                                                                                                                             (№ протоколу, дата його затвердження)               

Заступник голови експертної комісії                                                                     Євтушенко О.І.