Страна: Украина
Прибор: BIOL
Дата окончания действия: Бессрочный
Дата выдачи: 07.05.2009
Тип документа: Заключение
Выдавшая организация: Государственная санитарно-эпидемилогическая служба
Номер документа: №05.03.02-04/26077

Скачать PDF (1 стр.)

В большем разрешении для печати и скачивания:


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА


Міністерство охорони здоров'я України                                                          ЗАТВЕРДЖУЮ
                     назва установи)
01601 м.Київ, вул.Грушевського, 7                                     Заступник головного державного


                      (місцезнаходження)                                                                     санітарного лікаря України

253-94-84, 559-29-88                                                                          


М.А. Ситенко


Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

 від 07.05  2009р.                                                                        № 05.03.02-04/ 26077

АПАРАТ НИЗЬКОІНТЕНСИВНОЇ МХ-ДЦВ ТЕРАПІЇ «BIOL» згідно ТУ У 33.1-22716816-002:2009.____


(об’єкта експертизи)

код за ДКПП: 90 189085 90_________________________________________________________


(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Медицина (терапія)_______________________________________________________________


(сфера застосування та реалізації об’єкта експертизи)

ТОВ «НВК Біопромінь» , Україна, 61157 м. Харків, вул. Селянська 30-а кв.32 , тел.: (057)757-24-01, факс (057)738-14-13, e-mail: bioluch@yahoo.com, код ЄДРПОУ: 22716816_____


(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс. E-mail, WWW)

«ТОВ НВК БІОПРОМІНЬ», Україна, 61157 м. Харків, вул. Селянська 30-а кв.32 , тел.: (057)757-24-01, факс (057)738-14-13, е-mail: bioluch@yahoo.com , код ЄДРПОУ: 22716816_____


(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс. E-mail, WWW)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________


(дані про контракт на постачання об’єкта експертизи в Україну)

Об‘єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:
ЕМП - згідно ДСНіП 3.3.6-096-2002 "Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів"._________________________________________________


(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:
згідно вимог виробника наданих в інструкції з експлуатації виробу._______________________


(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи АПАРАТ НИЗЬКОІНТЕНСИВНОЇ МХ-ДЦВ ТЕРАПІЇ «ВIOL» згідно ТУ У 33.1-22716816-002:2009., за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.
Термін придатності: визначається ресурсами виробу
потрібна_______________________________________________________________________


(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: на термін дії технічних умов "АПАРАТ НИЗЬКОІНТЕНСИВНОЇ МХ-ДЦВ ТЕРАПІЇ «BIOL»" ТУ У 33.1-22716816-002:2009.
Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.