Страна: Украина
Прибор: АМП 2007
Дата окончания действия: Бессрочный
Дата выдачи: 22.03.2006
Тип документа: Заключение
Выдавшая организация: Государственная санитарно-эпидемиологическая служба
Номер документа: № 05.03.02-07/12739

Скачать PDF (1 стр.)

В большем разрешении для печати и скачивания:


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Міністерство Охорони Здоров’я України
                                     (назва установи)
М. Київ.вул Гручкиого.7_                                                                  Заступник    головного    державного
               (місце знаходження)                                                                              санітарного    лікаря    України
тел., факс 253-94-84, 559-29-88                                                       Ф. І. Бурлак
ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи


        від “22” 03    2006 р.                                                                              №050302-07/12739

ТУ У 33.1-22716816-001:2006 - “Неінвазивний аналізатор формули крові АМП”___________


(назва об\єкта експертизи)

1. «Виробнитство неінвазивного аналізатора формули крові АМП”____________


(сфера застосування та реалізації об’єкта експертизи)

2. Код ДКПП: 33.10.12.300_________________________________________


(код за ДКПП, код за УКТЗЕД, артикул)

3. Україна_____________________________________________________________


(країна виробництва об’єкту експертизи)

4. ТОВ науково-виробничий комплекс "Біопромінь", Україна, 61157, м. Харків, вул. Селянська, 30 "а”, кв. 32, код: 22716816_____________________________________________


(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-mail, WWW)

5. Необхідності данних про контракт немає.___________________________________


(дані про контракт на постачання об’єкта експертизи в Україну)

6. ТОВ науково-виробничий комплекс "Біопромінь", Україна, 61157, м. Харків, вул. Селянська, 30 "а”, кв. 32, код: 22716816_____________________________________________


(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-mail,WWW)


7. Посередник відсутній_________________________________________________

8. За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об”єкт "ТУ У 33.1-22716816-001:2006 ’’Неінвазивний аналізатор формули крові АМП'"" може бути погоджений (затверджений)

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.
Оригінал висновку не підлягає передачі третім особам.
Термін дії висновку : протягом терміну дії нормативного докукументу ТУ У 33.1-22716816-001:2006 ’’Неінвазивний аналізатор формули крові АМП'